informacje o średnim aktualnym kursie euro.


Kurs euro

Aktualny średni kurs euro podawany za NBP. Tabela kursów walut kupna i sprzedaży.

Kurs euro

Waluta euro

 

Kurs waluty czyli kurs walutowy to nic innego jak cena jednej waluty wyrażona w innej. Przykładowo kursem euro w złotych nazywamy cenę za ile złotych możemy nabyć 1 euro.

Na waluty, tak samo jak na każdy inny towar, występuje podaż i popyt. W momencie zwiększonego popytu na dana walutę jej cena idzie w górę, a w przypadku przewagi podaży nad popytem cena waluty spada w dół.

Wpływ na podaż i popyt danej waluty ma bezpośrednio Państwo, a dokładniej mówiąc rząd i jego polityka która określa systemy kursów. Poza rządem wpływ na cenę waluty ma także gospodarka (obroty gospodarcze pomiędzy krajami), np. przepływ technologii, turystyka, wymiana usług.

Miejsce gdzie kupuje i sprzedaje się waluty nazywamy rynkiem walutowym. Tutaj jedna waluta wymieniana jest na inną . Handel może odbywać się zarówno na rynku kasowym (wymiana jest dokonywana natychmiast) jak i rynku terminowym (wymiana zostanie dokonana w późniejszym, ściśle określonym terminie). Na wynku walutowym wyróżnia sie trzech najważniejszych uczestników:
1.inwestor, który zajmuje się wyłącznie spekulacją;
2.podmiot gospodarczy zajmujący się eksportem bądź importem towarów i / lub usług;
3.bank centralny, który sprzedaje lub kupują walutę w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi bądź spadkowi wartości danej waluty. takie działanie nazywamy interwencją banku centralnego w kurs waluty.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

 Zapoznaj się również z innymi ciekawymi stronami internetowymi:
Perfumy najpopularniejsze kosmetyki męskie i damskie. Psychologia historia i kierunki. Sandały trekingowe, sportowe i ortopedyczne.